การยืนยันตัวตนระบบใหม่ของรัฐ

แสดงความคิดเห็น

ปกติเบี้ยคนพิการเข้ามาตลอดจนกระทั้งต้นปี63เบี้ยไม่เข้าเลยและที่สำคัญบัตรคนพิการหาย.

ที่มา: Eakpan frirasar
วันที่โพสต์: 18/07/2563 เวลา 17:31:03

1 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10/08/2563 15:56:20

การต่ออายุ / บัตรหาย / หมดอายุ บัตรคนพิการ ใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ โดยมี

1. เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาล)

2. บัตรประชาชนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)

3. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ และผู้ดูแล คนละ 1 ฉบับ

4. หากมีรูปสามารถนำไปได้ทุกขนาด (หากไม่มีไม่เป็นไร)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-3543388

และเรื่องของเบี้ยยังชีพคนพิการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ตามทะเบียนบ้าน หรือกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดตามทะเบรยนบ้านค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้