บัตรหมดอายุ

แสดงความคิดเห็น

บัตรคนพิการหมดอายุต้องกลับไปต่อยังจังหวัดที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือไม่ครับ ถ้าต่อที่จังหวัดไหนก็ได้ที่นนทบุรีต่อได้ที่ไหนครับ และจะต้องมีผู้ดูแลด้วยมั้ยครับ ถ้าไม่มีได้มั้ยครับ

ที่มา: เปี๊ยก
วันที่โพสต์: 13/02/2563 เวลา 15:57:51

1 มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 10/08/2563 13:49:59

การต่ออายุ / บัตรหาย / หมดอายุ บัตรคนพิการ ใช้เอกสารแบบเดียวกันทั้งหมดค่ะ โดยมี

1. เอกสารรับรองความพิการจากแพทย์ (ออกโดยโรงพยาบาล)

2. บัตรประชาชนคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ (พร้อมสำเนา 1 ฉบับ)

3. สำเนาทะเบียนบ้านคนพิการ และผู้ดูแล คนละ 1 ฉบับ

4. หากมีรูปสามารถนำไปได้ทุกขนาด (หากไม่มีไม่เป็นไร)

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-3543388

2 อาร์ต คนพิการ 10/07/2563 14:23:52

ไม่ต้องกลับสามารถต่อที่พมจ ทุกจังหวัด และไม่ต้องมีผู้ดูแล ดูแลตัวเองได้

3 ยอด 9/07/2563 16:40:33

สอบถามด้วยคนครับ

ไม่มีใครมาตอบเลยเหรอครับ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

บัตรคนพิการหมดอายุต้องกลับไปต่อยังจังหวัดที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านหรือไม่ครับ ถ้าต่อที่จังหวัดไหนก็ได้ที่นนทบุรีต่อได้ที่ไหนครับ และจะต้องมีผู้ดูแลด้วยมั้ยครับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้