ด่วน!!ช่วยกันส่งข้อเสนอแนะเรื่องรถเมล์ภายใน26ก.ค.

แสดงความคิดเห็น

เชิญ...ช่วยกันส่งข้อเสนอแนะต่อร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถเมล์ใช้เชื้อเพลิง ก๊าชธรรมชาติ จำนวน 3,183 คัน แต่คนพิการใช้ได้แค่ 1,569 คัน ภายในวันพรุ่งนี้ 26 ก.ค. 2556 ในนามบุคคล หรือองค์กร...ถึง ขสมก.เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมต่อคนพิการ...ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะและหนังสือนำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่...

http://www.tddf.or.th/uploadedfiles/2013-07-25__205__.doc และ http://www.tddf.or.th/uploadedfiles/2013-07-25__202__.doc

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 25/07/2556 เวลา 21:54:02

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เชิญ...ช่วยกันส่งข้อเสนอแนะต่อร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดซื้อรถเมล์ใช้เชื้อเพลิง ก๊าชธรรมชาติ จำนวน 3,183 คัน แต่คนพิการใช้ได้แค่ 1,569 คัน ภายในวันพรุ่งนี้ 26 ก.ค. 2556 ในนามบุคคล หรือองค์กร...ถึง ขสมก.เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่ เป็นธรรมต่อคนพิการ...ดาวน์โหลดข้อเสนอแนะและหนังสือนำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่... http://www.tddf.or.th/uploadedfiles/2013-07-25__205__.doc และ http://www.tddf.or.th/uploadedfiles/2013-07-25__202__.doc

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้