การคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556

แสดงความคิดเห็น

ต้องการแบบฟร์อมการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556 จะโหลดได้ที่ไหนหรือมีกติกาอย่างไร

ที่มา: รอง
วันที่โพสต์: 20/07/2556 เวลา 22:59:50

1 ฟ้า มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30/07/2556 07:37:46

สวัสดีค่ะ คุณรอง

-สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญเสนอชื่อคนพิการเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556 โปรดส่งแบบกรอกประวัติไปที่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกบุคคลพิการตัวอย่าง สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ อาคาร สว. ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (โทรศัพท์และโทรสาร 0-2241-2841, 0-2241-5125) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556

-สามารถอ่านหลักเกณฑ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ เว็บไซต์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯค่ะ http://www.ncswt.or.th/index01.html (ขนาดไฟล์: 2159)

-โชคดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ต้องการแบบฟร์อมการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ประจำปี 2556

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้