รายการทีวีกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

แสดงความคิดเห็น

เชิญชม VDO บันทึกการเสวนาสาธารณะ เรื่อง...รายการทีวีกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเล้นต์ เมื่อ 6 มิ.ย.56 ที่ http://www.youtube.com/watch?v=Ygp-e7hpQW8&feature=youtu.be

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 8/06/2556 เวลา 01:06:20

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เชิญชม VDO บันทึกการเสวนาสาธารณะ เรื่อง...รายการทีวีกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ จากกรณีไทยแลนด์ก็อตทาเล้นต์ เมื่อ 6 มิ.ย.56 ที่ http://www.youtube.com/watch?v=Ygp-e7hpQW8&feature=youtu.be

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้