อยากให้ กทม.ทำอะไร เรื่องคนพิการ บ้างคะ??

แสดงความคิดเห็น

อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา จะขอไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับคนพิการทุกด้านของ กทม....อยากให้ติดตาม ถาม ดู แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะเรื่องอะไร_บอกได่ที่นี่ หรือ office@tddf.or.th ค่ะ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 7/06/2556 เวลา 21:11:31

1 ปัญจวี 28/03/2561 17:06:16

อยากให้มีการจัดหางาน ทำที่บ้านโดยไม่ต้อง โดยที่ไม่ต้องอบรม อะไรทั้งสิน เพราะผมไม่สะดวกในการเดินทาง

2 คิด 12/03/2561 16:54:14

อยากให้หน่วยงานรัฐที่รับคนพิการตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเป็นประจำและเพิ่มสวัสดิการ

3 ผมแก่แล้ว ช่วยผมด้วย 11/03/2561 15:53:46

อยากให้คัดคนพิการ ที่จบ ป ตรี ขึ้นไปบรรจุเข้ารับราชการครับ

4 อาร์ต 9/03/2561 16:20:31

เบี้ยคนพิการไม่ใช่ของกทมนะครับเป็นของกระทรวงมหาดไทย ส่านกทมทำอะไรนั้นก็จ้างอาสาสมัครมารับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการยังไงค่ะ แถมรถแท็กซี่ที่เอามนุษย์ล้อขึ้นอันนี้ใช้งบกทมค่ะ

5 พล 9/05/2560 12:37:06

อยากให้คัดคนพิการระดับ ป ตรี ขึ้นไป บรรเจ้าเป้นข้าราชการครับ

6 ศักดิ์ 6/05/2560 10:13:06

พิการด้านร่างกาย เดินได้ ใช้มือ ใช้ comได้อยากรับงานไปทำที่บ้าน

7 chai 6/05/2560 10:08:29

เป็นคนพิการครับ อยากมีงานที่บริษัทให้ไปทำที่บ้านได้ครับ

8 นายสมชาย นามมิวัน 6/05/2560 10:03:38

อยากให้มีงานที่บริษัทจ้างให้คนพิการทำที่บ้านได้ครับเช่นทำงานผ่านอินเทอร์เน็ต หรืออื่นๆก็ได้เพราะไปทำที่บริษัทบางคนอาจไม่สะดวกครับ

9 mor 23/04/2560 16:15:26

เพิ่มเบี้ยคนพิการครับ

800 บาท ไม่ต้องบรรยายว่าทำอะไรได้บ้าง

10 เพียงวัน 25/03/2560 03:49:26

อยากให้บริษัทต่างๆรรับคนตาบอดเข้าทำงานโดยไม่เลือกปฏิบัติค่ะ และไม่ปฏิเสธคนตาบอดที่สมัครงาน ที่ต้องการร่วมงานด้วยถ้ายังไม่เห็นผลงานค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

อนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา จะขอไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับคนพิการทุกด้านของ กทม....อยากให้ติดตาม ถาม ดู แจ้งปัญหา หรือเสนอแนะเรื่องอะไร_บอกได่ที่นี่ หรือ office@tddf.or.th

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้