ขอ/ต่อบัตรประจำตัวคนพิการมีปัญหาไหมคะ??

แสดงความคิดเห็น

-มีคนพิการร้องเรียนไปที่หนังสือพิมพ์ว่า การที่ต้องใช้ใบรับรองความพิการในการขอต่อบัตรฯ เป็นเรื่องยุ่งยาก มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจึงได้นำแจ้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ตอนนี้ พก.ได้มีหนังสือแจ้งว่า จะจัดทำระเบียบขอ/ต่อบัตรฯ ใหม่เพื่อให้คนพิการสะดวกขึ้น

-ใครมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอ/ต่อบัตร กรุณาแจ้งด่วนนะคะ จะได้นำเสนอ พก. เพื่อให้ระเบียบที่จะออกใหม่อำนวยความสะดวกให้มากที่สุด...ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

ที่มา: พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 31/05/2556 เวลา 15:10:51

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

-มีคนพิการร้องเรียนไปที่หนังสือพิมพ์ว่า การที่ต้องใช้ใบรับรองความพิการในการขอต่อบัตรฯ เป็นเรื่องยุ่งยาก มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยจึงได้นำแจ้งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ตอนนี้ พก.ได้มีหนังสือแจ้งว่า จะจัดทำระเบียบขอ/ต่อบัตรฯ ใหม่เพื่อให้คนพิการสะดวกขึ้น -ใครมีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอ/ต่อบัตร กรุณาแจ้งด่วนนะคะ จะได้นำเสนอ พก.

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้