แนวทางประเมินล่ามภาษามือ

แสดงความคิดเห็น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)เชิญคณะทำงานฯซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมล่ามภาษามือฯ สมาคมคนหูหนวกฯ วิทยาลัยราชสุดา มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ศูนย์ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมกำหนดแนวทางประเมินล่ามภาษามือที่จดแจ้งกับ พก.วันที่ ๗มิ.ย.๕๖ เชิญ…ให้ข้อเสนอแนะที่ประธานคณะทำงานฯ/พวงแก้ว ที่นี่ หรือoffice@tddf.or.th

ที่มา: พวงแก้ว
วันที่โพสต์: 30/05/2556 เวลา 10:26:07

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)เชิญคณะทำงานฯซึ่งเป็นผู้แทนสมาคมล่ามภาษามือฯ สมาคมคนหูหนวกฯ วิทยาลัยราชสุดา มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ศูนย์ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมกำหนดแนวทางประเมินล่ามภาษามือที่จดแจ้งกับ พก.วันที่ ๗มิ.ย.๕๖ เชิญ…ให้ข้อเสนอแนะที่ประธานคณะทำงานฯ/พวงแก้ว ที่นี่

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้