เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการตามสถานที่ต่างๆ

แสดงความคิดเห็น

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนพิการ เช่น ที่ราดสำหรับรถเข็นในโรงภาพยนต์จะยกพื้นสูงมี่บันไดคนพิการที่ใช้รถเข็นไม่สามารถขึ้นไปได้ บางครั้งให้พนักงานช่วยก็ไม่ค่อยที่จะเต็มใจช่วยเท่าไหร่นัก ฉนั้นผมอยากขอเรียกร้องให้ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าที่มีโรงภาพยนต์ให้ความอนุเคราะห์สำหรับคนพิการด้วยนะครับ

ที่มา: นพดล แสงวุธ
วันที่โพสต์: 29/04/2556 เวลา 11:36:11

1 พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 15/07/2556 07:53:27

สวัสดีค่ะ คุณนพดล แสงวุธ

-มีข่าวดีมาบอกค่ะ

-ที่คุณนพดล แสงวุธ ตั้งกระทู้เรื่องขอให้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงภาพยนตร์

-มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยได้นำกระทู้ของคุณนพดล แสงวุธ ไปเสนอประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ

-อาจารย์วีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ เลชาธิการสมาพันธ์ฯ ได้มีหนังสือแจ้งว่า จะนำประเด็นเข้าพิจารณาในการประชุมขององค์กรสมาชิกสมาพันธ์ฯ พร้อมทั้งจะนำแจ้งความต้องการของคนพิการไปยังสมาคมผู้ประกอบ การโรงภาพยนตร์ ด้วย

-มีความคืบหน้า...จะรีบมารายงานนะคะ

-ใครมีประเด็นปัญหาอะไรอีก แจ้งได้เลยค่ะ

2 พวงแก้ว กิจธรรม ผู้จัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 3/05/2556 13:18:53

สวัสดีค่ะ คุณนพดล

- มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย จะนำความเห็นของคุณนพดลเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการค่ะ

- เมื่อมีความคืบหน้า จะนำมาแจ้งให้ทราบนะคะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนพิการ เช่น ที่ราดสำหรับรถเข็นในโรงภาพยนต์จะยกพื้นสูงมี่บันไดคนพิการที่ใช้รถเข็นไม่สามารถขึ้นไปได้ บางครั้งให้พนักงานช่วยก็ไม่ค่อยที่จะเต็มใจช่วยเท่าไหร่นัก

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้