ข้อมูล เรื่อง สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการที่ทำงาน

แสดงความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ

ขอให้ข้อมูล เรื่อง สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการที่ทำงาน ดังนี้ค่ะ

1. ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งระบุในบัตรประกันสังคม – ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2. ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ ต้องแจ้งโรงพยาบาลที่เข้ารักษาว่า ตามสิทธิประกันสังคมต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไร – จะได้รับการรักษาเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอาจต้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลซึ่งระบุชื่อให้บัตรประกันสังคม

3. กรณีที่คนพิการมีประวัติการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้ระบุชื่อในบัตรประกันสังคม - ให้ขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่เคยรักษาและนำไปยื่นให้แพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะได้รับการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

4. หากต้องการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมซึ่งไม่มีชื่อในบัตรประกันสังคม – ให้ถามโรงพยาบาลนั้นว่าเข้าร่วมให้บริการตามสิทธิประกันสังคมหรือไม่ ถ้าเข้าร่วมสิทธิประกันสังคม ให้ขอแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี

5. ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่อยู่ในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค.ให้แจ้งเหตุผล/ความจำเป็น ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่

6. ต้องการข้อมูลเรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาล โทร.สายด่วนประกันสังคม1506

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 2/04/2556 เวลา 13:33:10

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สวัสดีค่ะ ขอให้ข้อมูล เรื่อง สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการที่ทำงาน ดังนี้ค่ะ 1. ถ้าเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งระบุในบัตรประกันสังคม – ไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด ทั้งนี้ ต้องแจ้งโรงพยาบาลที่เข้ารักษาว่า ตามสิทธิประกันสังคมต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลอะไร – จะได้รับการรักษาเบื้องต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และอาจต้องไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลซึ่งระบุชื่อให้บัตรประกันสังคม 3. กรณีที่คนพิการมีประวัติการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลซึ่งไม่ได้ระบุชื่อในบัตรประกันสังคม - ให้ขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลที่เคยรักษาและนำไปยื่นให้แพทย์ที่โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะได้รับการรักษาต่อเนื่องจากโรงพยาบาลเดิมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 4. หากต้องการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเดิมซึ่งไม่มีชื่อในบัตรประกันสังคม – ให้ถามโรงพยาบาลนั้นว่าเข้าร่วมให้บริการตามสิทธิประกันสังคมหรือไม่ ถ้าเข้าร่วมสิทธิประกันสังคม ให้ขอแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ ในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค. ของทุกปี 5. ถ้าต้องการเปลี่ยนโรงพยาบาลโดยเร็ว และไม่อยู่ในช่วง 1 ม.ค.-31 มี.ค.ให้แจ้งเหตุผล/ความจำเป็น ที่สำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ 6. ต้องการข้อมูลเรื่อง สิทธิการรักษาพยาบาล โทร.สายด่วนประกันสังคม1506

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้