ขอสอบถามปัญหาที่สงสัยค่ะ

แสดงความคิดเห็น

เวลาที่เราไปสมัครงาน ทุกบริษัทจะต้องขอเอกสารทุกอย่างรวมทั้งสำเนาสมุดคนพิการด้วย อยากทราบว่าบริษัทที่เปิดรับคนพิการทำงาน แต่ไม่เรียกตัว เอกสารที่เราให้ทางบริษัทไปนั้น บริษัทสามารถนำเอกสารของเราไปใช้ในการลดหย่อนภาษีของบริษัทโดยที่เราไม่รู้และไม่ได้เข้าทำงานกับบริษัทนั้นจริงๆได้ไหมค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา: จินนี่
วันที่โพสต์: 2/04/2556 เวลา 11:01:41

1 ฟ้า มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 2/04/2556 08:01:05

สวัสดีค่ะ คุณจินนี่

-เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แนะนำว่า ในกรณีที่คนพิการไปสมัครงานกับบริษัท น่าจะกรอกแค่ใบสมัครเพียงอย่างเดียวก่อน

-หรือหากต้องยื่นเอกสารด้วย แนะนำให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแทนสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ...เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีบริษัทนำเอกสารไปยื่นก่อนรับคนพิการเข้าทำงานค่ะ

-เมื่อมั่นใจว่าบริษัทจะรับเข้าทำงานจริงๆ หรือมีการเซ็นสัญญาจ้างงานแล้ว...ค่อยมอบสำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ หรือเอกสารอื่นๆให้กับบริษัทค่ะ

-สำหรับคนพิการที่ยื่นเอกสาร/หลักฐานต่างๆให้บริษัทไปแล้ว...และบริษัทยังไม่ได้แจ้งบอกรับ/ปฏิเสธการทำงาน และต้องการทราบว่าบริษัทได้นำเอกสาร/หลักฐานไปแจ้งชื่อแล้วหรือไม่

-สามารถขอตรวจสอบรายชื่อของคนพิการ(หรือ ตนเอง) ได้ ที่กองบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทร. 0 2354 3388 กด 5

-หากพบว่ารายชื่อได้ถูกแจ้งไปแล้ว...แต่ไม่ได้เข้าไปทำงานจริง รีบแจ้งชื่อมานะคะ มูลนิธิฯจะช่วยแจ้งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ค่ะ

-โชคดีค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เวลาที่เราไปสมัครงาน ทุกบริษัทจะต้องขอเอกสารทุกอย่างรวมทั้งสำเนาสมุดคนพิการด้วย อยากทราบว่าบริษัทที่เปิดรับคนพิการทำงาน แต่ไม่เรียกตัว เอกสารที่เราให้ทางบริษัทไปนั้น บริษัทสามารถนำเอกสารของเราไปใช้ในการลดหย่อนภาษีของบริษัทโดยที่เราไม่รู้และไม่ได้เข้าทำงานกับบริษัทนั้นจริงๆได้ไหมค่ะ ช่วยตอบหน่อยค่ะ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้