เชิญร่วมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า ศรีสังวาลย์ 56

แสดงความคิดเห็น

เรียญเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ทุกๆท่าน ร่วมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า ศรีสังวาลย์ 56 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2556 นี้ โดยงานเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น - 13.00 น และเริ่มประชุม เลือกประธานชมรมคนใหม่ แสดงมุติตาจิต แด่ครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงผู้อวุโส และในตอนเย็นมีงานเลี้ยง(โต๊ะจีน) ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ถึงเวลา 22.00 น (มีที่พักให้สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด) ราคาที่นั่งละ 200 บาท หรือจะจองเป็นโต๊ะ 2000 บาท/โต๊ะ สนใจติดต่อได้ที่..

นายไมตรี คงเรือง เบอร์ 080 141 7472 Email: Naiaead_290223@hotmail.com

นายประสิทธิ์ ทองชื่น เบอร์ 080 141 7472 Email: Pra-Hajito@hotmail.com

นางสาวดาราน้อย จันดี เบอร์ 086 034 0601 Email: Daranoi49@hotmail.com

เบอร์แฟกซ์.....

โทรสาร 02-583-6681 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (คุณประสิทธิ์)

โทรสาร 02-961-1897 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี (คุณไมตรี)

แล้วเจอกันครับ

ที่มา: ไมตรี คงเรือง
วันที่โพสต์: 25/03/2556 เวลา 18:25:46

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เรียญเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนศรีสังวาลย์ทุกๆท่าน ร่วมงาน ชุมนุมศิษย์เก่า ศรีสังวาลย์ 56 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 4 เดือน พฤษภาคม 2556 นี้ โดยงานเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 10.00 น - 13.00 น และเริ่มประชุม เลือกประธานชมรมคนใหม่ แสดงมุติตาจิต แด่ครู เจ้าหน้าที่ พี่เลี้ยงผู้อวุโส และในตอนเย็นมีงานเลี้ยง(โต๊ะจีน) ตั้งแต่เวลา 17.00 น เป็นต้นไป ถึงเวลา 22.00 น (มีที่พักให้สำหรับผู้อยู่ต่างจังหวัด) ราคาที่นั่งละ 200 บาท หรือจะจองเป็นโต๊ะ 2000 บาท/โต๊ะ สนใจติดต่อได้ที่.. นายไมตรี คงเรือง เบอร์ 080 141 7472 Email: Naiaead_290223@hotmail.com นายประสิทธิ์ ทองชื่น เบอร์ 080 141 7472 Email: Pra-Hajito@hotmail.com นางสาวดาราน้อย จันดี เบอร์ 086 034 0601 Email: Daranoi49@hotmail.com เบอร์แฟกซ์..... โทรสาร 02-583-6681 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ (คุณประสิทธิ์) โทรสาร 02-961-1897 สมาคมกีฬาคนพิการจังหวัดนนทบุรี (คุณไมตรี)

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้