คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย มีสิทธิ์ "รับมรดก" ได้หรือไม่ครับ

แสดงความคิดเห็น

ตามหัวข้อเลยครับ คือ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย มีสิทธิ์ "รับมรดก" ได้หรือไม่ครับ

ที่มา: ธีรยุทธ
วันที่โพสต์: 3/03/2556 เวลา 19:23:07

1 ฟ้า มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5/03/2556 07:21:13

สวัสดีค่ะ คุณธีรยุทธ

-กลุ่มกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แจ้งว่า คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการมีสิทธิรับมรดกได้

-ยกเว้นกรณีที่คนที่ได้รับมรดกนั้นศาลมีคำสั่งให้เป็นบุคคลไร้/เสมือนไร้ความสามารถ โดยต้องมีผู้ดูแล/ผู้พิทักษ์นั้น จะต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ตามหัวข้อเลยครับ คือ คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย มีสิทธิ์ \"รับมรดก\"

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้