สิ่งอำนวยความสะดวก จาก ก.ICT

แสดงความคิดเห็น

ข่าวเรื่อง ICT ยืมอุปกรณืนี้ออกมานานมากแล้ว ไม่รู้เมื่อไหร่คนพิการถึงมีสิทธิได้ใช้สิทธินี้สักที หรือว่าติดปัญหาอะไรกันเหรอค่ะ .......อยากได้คำตอบค่ะ

ที่มา: มะนาวหวาน
วันที่โพสต์: 23/02/2556 เวลา 20:54:10

1 พวงแก้ว 27/02/2556 08:48:11

กระทรวงไอซีที ได้จัดตั้งศูนย์ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ซึ่งให้บริการแห่งแรกที่ส่วนกลาง ณ กระทรวงไอซีที ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) หลักสี่ เปิดให้ยืมได้จริงเดือน ก.ย. 2555 ในเวลาราชการ โดย ให้บริการทั้งการให้ การให้ยืม อุปกรณ์ เครื่องมือ และโปรแกรมที่ใช้กับคนพิการ

ส่วนศูนย์ต่างจังหวัดจะเปิดเป็นลำดับไป แต่คนพิการจังหวัดต่างๆ สามารถแสดงความจำนงใช้งานได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด และสำนักงานสถิติจังหวัด

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ข่าวเรื่อง ICT ยืมอุปกรณืนี้ออกมานานมากแล้ว ไม่รู้เมื่อไหร่คนพิการถึงมีสิทธิได้ใช้สิทธินี้สักที หรือว่าติดปัญหาอะไรกันเหรอค่ะ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้