การจัดสัมมนาโครงการวิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

การสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกาษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและลดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และ “การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา” วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ทศทิศ วินิจฉัยกุล และนางพชร พุทธิเนตร เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ในงานนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดร.มงคลชัย สมอุดร เป็นประธานเปิดงาน

ที่มา: ชนนกฤษฏ์ สุขะ
วันที่โพสต์: 6/10/2555 เวลา 19:31:57 ดูภาพสไลด์โชว์ การจัดสัมมนาโครงการวิจัยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

1 มนุษย์ล้อ 2012 6/10/2555 12:33:28

อยากทราบผลการสัมมนาเช่นกัน ขอบคุณล่วงหน้าครับ

2 พวงแก้ว กิจธรรม 6/10/2555 12:32:49

-ขอบคุณนะคะ คุณชนนกฤษฎ์ ที่ส่งข่าว

-ผลการสัมมนาเรื่อง การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกของผู้พิการฯ เป็นอย่างไรบ้างคะ

-ช่วยเล่าด้วยนะคะ หรือถ้ามีไฟล์เอกสาร มูลนิธิฯ ยินดีเผยแพร่ให้นะคะ

-ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

การสัมมนาทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกาษาด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การเปลี่ยนถ่ายสารทำความเย็นที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและลดพลังงานจากการใช้เครื่องปรับอากาศ และ “การใช้เครื่องอำนวยความสะดวกของผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา” วันที่ 5 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม เดอะ รอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาจารย์ทศทิศ วินิจฉัยกุล และนางพชร พุทธิเนตร เป็นผู้อำนวยการแผนงาน ในงานนี้ท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา ดร.มงคลชัย สมอุดร

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องกระทู้