นายกฯคุยจีนย้ำกระชับร่วมมือทุกด้านทำรถไฟให้สำเร็จ

นายกฯคุยจีนย้ำกระชับร่วมมือทุกด้านทำรถไฟให้สำเร็จ

นายกรัฐมนตรี คุยประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ย้ำเจตนารมณ์ในการกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้าน มุ่งมันทำรถไฟไทย-จีน ให้สำเร็จ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือทวิภาคีกับ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยในการกระชับความร่วมมือหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่รอบด้านกับจีน รวมทั้งขับเคลื่อนความร่วมมือที่มีอยู่ให้คืบหน้าและเป็นรูปธรรม ตลอดจนขยายความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ผู้นำทั้งสองยินดีที่เห็นพัฒนาการความร่วมมือจากที่ได้เคยหารือไว้ โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การศึกษา วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นของไทยในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟไทย-จีน ให้สำเร็จลุล่วง โดยไทยเห็นว่าความเชื่อมโยงคือหัวใจของการพัฒนา อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และครอบคลุม ซึ่งไทยสนับสนุนยุทธศาสตร์ Belt and Road (BRI) และพร้อมทำงานร่วมกับจีน ในการส่งเสริมการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของทั้งสองประเทศ ตามแนวเส้นทางสายไหมได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์ BRI และ Made in China 2025 ของจีนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย และการพัฒนา EEC ซึ่งไทยพร้อมกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนตามระเบียงเศรษฐกิจจีน-คาบสมุทรอินโดจีน และเป็นประตู สู่ตลาดทั้งในกลุ่มประเทศ CLMV อาเซียน RCEP และเอเชียใต้

ในโอกาสนี้ ผู้นำไทยและจีนเห็นพ้อง การป้องกันและแก้ไขประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวมีความเชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค และสนับสนุนให้ไทยและจีนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข่าวสาร และแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการกับการก่อการร้ายระหว่างกัน ตลอดจนขอให้จีนช่วยดูแลนักลงทุนไทยและการลงทุนจากไทยด้านพลังงาน รวมทั้งการถ่ายทอด เทคโนโลยีที่จีนมีความเชี่ยวชาญ เช่น การบิน ภายหลังการหารือ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 4 ฉบับ

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=808150 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 5 ก.ย.60
วันที่โพสต์: 5/09/2560 เวลา 09:44:36 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯคุยจีนย้ำกระชับร่วมมือทุกด้านทำรถไฟให้สำเร็จ

ห้องการเมือง