นายกฯ เปิดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ให้ปรับตัวสู่ 4.0

นายกฯ เปิดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ให้ปรับตัวสู่ 4.0

สวนลุมพินี 16 ส.ค.- นายกรัฐมนตรี เปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" ย้ำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยภาคการเกษตร พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการเกษตรวิทยา รัฐบาลสัญญาจะนำภาคการเกษตร สู่ความก้าวหน้า แนะปรับตัวสู่ 4.0

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี" มหกรรมการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ที่รวบรวมสินค้าจากนวัตกรรมทางการเกษตรไว้ จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 16-20 สิงหาคมนี้ ที่สวนลุมพินี พร้อมเชิญคณะทูตานุทูตกว่า 50 ประเทศเข้าร่วม ถือเป็นการแสดงพลังเกษตรกร ที่น้อมนำศาสตร์พระราชา มาใช้จนเกิดผลสำเร็จจากการทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล ทั้งการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และ เกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ young smart farmer กว่า 3,000 คน พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับแปลงใหญ่ที่มีความโดดเด่นระดับประเทศ ได้แก่ แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จังหวัดตรัง แปลงใหญ่ข้าว จังหวัดศรีสะเกษ แปลงใหญ่ลำไย จังหวัดน่าน และ แปลงใหญ่โคนมจังหวัดสระบุรี

นายกรัฐมนตรี กล่าวกับเกษตรกรไทยว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศ และห่วงใยภาคการเกษตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ในพื้นที่ภาคเหนือ ให้จัดทำโครงการเกษตรวิทยา เพื่อให้เกษตรกรไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงตั้งคลินิกเกษตรให้การช่วยเหลือ ให้คำแนะนำการทำเกษตร ดังนั้น ทุกคนต้องสานต่อ แนวทางพัฒนาที่ทุกพระองค์ทรงพระราชทานไว้ โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งรัฐบาลได้ใช้แนวทางดังกล่าวเป็นหลักการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่จะเดินไปสู่การใช้นวัตกรรม 4.0 เพาะปลูกสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภค ที่ปัจจุบันเน้นเรื่องสินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นการแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่า และเกษตรต้องใช้ความรู้ ในการพัฒนาพื้นที่ของตนเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ เป็นทั้งผู้ผลิต และผู้ประกอบการ เพื่อทำให้ไทยเป็นประเทศมหาอำนาจของโลก อีกทั้งขอให้จัดทำการตลาดในรูปแบบประชารัฐ

“ผมเข้าใจหัวอกเกษตรกร ที่ต้องก้มหน้า ทนร้อน ตากแดดทำงาน ผมโตมาได้เพราะเกษตรกรที่เป็นต้นทางอาหาร จึงสัญญาว่า จะพาเกษตรกรเดินไปข้างหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี เชื่อว่า พระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นประชาชนในทุกที่ ขอให้ทุกคนตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดินนี้ ที่ให้ทุกคนมีชีวิต มีครอบครัว มีที่ทำกิน ถือเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ อยากให้ทุกคนยึดมั่นสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่ในจิตใจ และทุกคนต้องช่วยกันรักษาแผ่นดินนี้ไว้”พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า พร้อมที่จะแก้ปัญหา ให้กับเกษตรกร เช่น ที่ดินทำกิน น้ำ การลดต้นทุนการผลิต การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แต่ทุกอย่างต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน สำหรับการปลูกข้าว ขอให้เกษตรกร เรียนรู้ธรรมชาติ อย่าสร้างความต้องการเทียม จะส่งผลให้มีการผลิตข้าวเกินความต้องการของตลาด ซึ่งจะทำให้ประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่ควรเน้นที่คุณภาพข้าว และการปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืช เป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มด้านการต่อรองให้กับเกษตรกร จะต้องมองศักยภาพและดึงมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด แล้วจะต้องเชื่อมโยงไปยังภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว การศึกษา และการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน บนพื้นฐานร่วมกันสร้างความมั่นคงของประเทศ เพราะเป็นปัจจัยที่จะสงเสริมการค้า การลงทุน

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คนไทยในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นคนเก่ง และมีคุณธรรม ขอให้ทุกคนส่งเสริมให้ลูกหลานเรียนในสาขาวิชาที่ใช้ความสามารถสูง มากกว่าการเรียนในสาขาที่จบได้ง่าย แต่ไม่มีงานทำ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ยังได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร จากทั้งภาครัฐและเอกชนมาจัดแสดงและจำหน่าย รวมทั้งสินค้าจากเกษตรกรตัวจริงกว่า 1,000 ร้านค้า ทั้งจัดให้มีการแสดงนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าการเกษตร การบริการทางการเกษตร เพื่อให้ประชาชนในกรุงเทพ ได้ศึกษาเรียนรู้การเกษตรสำหรับสังคมเมือง รวมถึงการเรียนรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ในอนาคต และเป็นมิติใหม่ของการพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อพร้อมให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

กิจกรรมภายในงาน ได้จัดโซนอาหารทั่วทุกภาค มาให้ประชาชนได้ชิม การบริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตรแบบครบวงจร รวมทั้งการสาธิตและการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การทำสบู่ขมิ้นชัน การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างง่าย การสาธิตการขยายพันธุ์พืช และหลักสูตรน่าสนใจอื่นอีกมากมาย.-สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/view/59941b1ee3f8e40ab96fba19

ที่มา: tnamcot.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ส.ค. 60
วันที่โพสต์: 17/08/2560 เวลา 10:08:14 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯ เปิดงานเกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี ให้ปรับตัวสู่ 4.0

ห้องการเมือง