ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

กองทัพบก 11 ส.ค.- กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี วันนี้ (11 ส.ค.) ที่กองบัญชากองทัพบก ประกอบด้วยพิธีเจริญพุทธมนต์และตักบาตพระสงฆ์จำนวน 86 รูป นิมนต์จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

จากนั้น เป็นพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ในห้วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ดำรงพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีพระอัจฉริยภาพ และพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคง ที่จะทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนและประเทศชาติให้ก้าวหน้า ทรงตรากตรำพระวรกาย ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค และความเหนื่อยยาก

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า ทรงนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วทั้งแผ่นดิน และประโยชน์ของบ้านเมือง อีกทั้ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ได้ให้แนวทางพระราชทาน ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในสาขาอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะเกษตรกรและราษฎรในชนบท ได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า มีรายได้เพิ่มพูน เป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ทั้งยังช่วยส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและส่งเสริมงานศิลปช่างฝีมือทุกแขนง ให้ดำรงอยู่คู่ประเทศ และสืบทอดถึงคนรุ่นหลัง ประชาชนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

“อีกทั้ง พระราชกรณียกิจ ยังเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ยกย่องเทิดทูน และในยามบ้านเมืองประสบภัยพิบัติ ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อน ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ กำลังใจและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยยึดหลักเมตตาธรรม สามัคคี ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้ม และสถิตย์ในดวงใจของประชาชนชาวไทยทุกคน” ผู้บัญชาการทหารบก กล่าว

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารบก ได้ทำพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับลงนามถวายพระพร และได้ให้กำลังใจกับกำลังพล ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 430 รูป ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2560 และยังนำกำลังพลร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติในศาสนสถานต่างๆทั่วประเทศ พร้อมกันนี้จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน .- สำนักข่าวไทย

ขอบคุณ... http://www.tnamcot.com/view/598d17c6e3f8e40ad163ba7a

ที่มา: tnamcot.com /มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 ส.ค. 60
วันที่โพสต์: 11/08/2560 เวลา 09:55:25 ดูภาพสไลด์โชว์ ทบ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินี ใน ร.9

ห้องการเมือง