ปชช.รอนายกฯเปิดโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ปชช.รอนายกฯเปิดโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ประชาชน - เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น รอต้อนรับคณะนายกฯ เปิดโครงการ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน การรักษาความปลอดภัยเข้มงวด

ความเคลื่อนไหวที่ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะนี้ ได้มีการเตรียมพื้นที่โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจำนวนมาก ทยอยเดินทางเข้ามาเพื่อเตรียมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ อาทิ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรีบางส่วน ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการ ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ทั้งนี้ ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าว มีการตั้งเครื่องสแกนวัตถุโลหะบริเวณทางเข้างาน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ EOD และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจกระเป๋าบุคคลที่เข้าร่วมงานทุกคน ขณะที่บริเวณโดยรอบมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กระจายกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=802093

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 7 ส.ค.60
วันที่โพสต์: 7/08/2560 เวลา 10:41:27 ดูภาพสไลด์โชว์ ปชช.รอนายกฯเปิดโครงการปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ห้องการเมือง