นายกฯเตรียมต้อนรับกต.จีน-บ่ายนัดประชุมป.ย.ป.

นายกฯเตรียมต้อนรับกต.จีน-บ่ายนัดประชุมป.ย.ป.

นายกฯเตรียมต้อนรับ กต.จีน ขณะบ่ายนัดประชุม ป.ย.ป.ชุดใหญ่ พิจารณาทิศทางและบทบาทการทำงานหลังมี พรบ.ยุทธศาสตร์ชาติ-ปฏิรูปประเทศ

ความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ เวลา 10.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเปิดโอกาสให้นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ขณะที่ในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) โดยเป็นการประชุมคณะใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย 4 คณะย่อย คือ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

ทั้งนี้ 4 คณะกรรมการย่อยจะรายงานผลการดำเนินงานนับตั้งแต่มีการตั้ง ป.ย.ป. สำหรับวาระสำคัญ คือการพิจารณาทิศทางและบทบาทการทำงานของ ป.ย.ป. ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.จัดทำยุทธ์ศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 และที่ประชุมยังจะพิจารณาเตรียมความพร้อมรองรับกลไกของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับด้วย

ส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆภายในทำเนียบรัฐบาลนั้น เวลา 11.00 น. รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ จะเดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 และในเวลาเดียวกัน พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีปิดงาน “Thailand’s Best Local Productสุดยอดสินค้า หลากหลายทั่วไทย หาได้ในที่เดียว” ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ถึง วันที่ 24 กรกฎาคม ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทำเนียบรัฐบาล

ขอบคุณ... http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=798959 (ขนาดไฟล์: 167)

ที่มา: innnews.co.th/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 24 ก.ค. 60
วันที่โพสต์: 24/07/2560 เวลา 10:09:09 ดูภาพสไลด์โชว์ นายกฯเตรียมต้อนรับกต.จีน-บ่ายนัดประชุมป.ย.ป.

ห้องการเมือง