คนกรุงเชื่อเหลือง-แดงปะทะ ชี้การเมืองขาดเสถียรภาพ

แสดงความคิดเห็น

วันที่ 29 กันยายน 2555 11:โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

"สวนดุสิตโพลล์"สำรวจพบคนกรุง เชื่อเหลือง-แดงปะทะกัน สะท้อนการเมืองขาดเสถียรภาพ

สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณี การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง หน้ากองปราบ จำนวน 1,094 คน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2555 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางสังคมและแสวงหาฐานข้อมูล ด้านความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลดังนี้

1.ความคิดเห็นของประชาชน กรณีเหตุการณ์การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง หน้ากองปราบฯ

อันดับ 1 เป็นเรื่องของคน 2 กลุ่ม ที่มีแนวคิดมุมมองที่แตกต่างกัน ยากที่จะห้ามไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันได้ 42.04%

อันดับ 2 มีแต่ผลเสียตามมา ภาพลักษณ์ประเทศดูแย่ลง ทรัพย์สินราชการเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 29.21%

อันดับ 3 ทางกองปราบฯ น่าจะรับมือกับผู้ชุมนุมได้ดีกว่านี้ ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์บานปลาย 18.87%

อันดับ 4 การปะทะกันครั้งนี้อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาปลุกปั่นยั่วยุหวังให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดความโกรธแค้น 9.88%

2.จากเหตุการณ์การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง สะท้อนให้เห็นถึงภาพการเมืองไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร?

อันดับ 1 การเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญให้ประชาชนทะเลาะกัน 53.12%

อันดับ 2 ตราบใดที่การเมืองไทยยังไม่สามารถปรองดองกันได้ ก็ไม่สามารถเดินหน้าบริหารบ้านเมืองในด้านอื่นๆให้พัฒนาได้ 19.23%

อันดับ 3 ภาพลักษณ์ของการเมืองไทยดูแย่ลง /ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น /นักลงทุนไม่ไว้วางใจ 17.56%

อันดับ 4 ประเทศไทยยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากพอ คนไทยไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 10.09%

3. ประชาชนคิดว่าแนวทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดการบานปลาย ควรทำอย่างไร?

อันดับ 1 ต้องมีสติ อดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ ถอยคนละก้าว ไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา 40.05%

อันดับ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้มงวด มีการเตรียมการหรือวางแผนเพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม 24.49%

อันดับ 3 ผู้ที่เป็นแกนนำแต่ละฝ่ายควรดูแล ควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายตนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 19.39%

อันดับ 4 อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี /หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน ไม่อยู่ในที่สุ่มเสี่ยงต่อการปะทะกัน16.07%

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 30 ก.ย. 55
วันที่โพสต์: 30/09/2555 เวลา 17:33:09

ชอบเรื่องนี้ไหม? ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความเห็น

ยังไม่มีเรตติ้ง

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

วันที่ 29 กันยายน 2555 11:โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ "สวนดุสิตโพลล์"สำรวจพบคนกรุง เชื่อเหลือง-แดงปะทะกัน สะท้อนการเมืองขาดเสถียรภาพ สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณี การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง หน้ากองปราบ จำนวน 1,094 คน ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2555 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางสังคมและแสวงหาฐานข้อมูล ด้านความคิดเห็นของประชาชน สรุปผลดังนี้ 1.ความคิดเห็นของประชาชน กรณีเหตุการณ์การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง หน้ากองปราบฯ อันดับ 1 เป็นเรื่องของคน 2 กลุ่ม ที่มีแนวคิดมุมมองที่แตกต่างกัน ยากที่จะห้ามไม่ให้มีการกระทบกระทั่งกันได้ 42.04% อันดับ 2 มีแต่ผลเสียตามมา ภาพลักษณ์ประเทศดูแย่ลง ทรัพย์สินราชการเสียหาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 29.21% อันดับ 3 ทางกองปราบฯ น่าจะรับมือกับผู้ชุมนุมได้ดีกว่านี้ ไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์บานปลาย 18.87% อันดับ 4 การปะทะกันครั้งนี้อาจมีผู้ไม่หวังดีเข้ามาปลุกปั่นยั่วยุหวังให้กลุ่มผู้ชุมนุมเกิดความโกรธแค้น 9.88% 2.จากเหตุการณ์การปะทะกันของคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง สะท้อนให้เห็นถึงภาพการเมืองไทย ณ วันนี้ เป็นอย่างไร? อันดับ 1 การเมืองไทยยังขาดเสถียรภาพ ความขัดแย้งทางการเมืองเป็นต้นเหตุสำคัญให้ประชาชนทะเลาะกัน 53.12% อันดับ 2 ตราบใดที่การเมืองไทยยังไม่สามารถปรองดองกันได้ ก็ไม่สามารถเดินหน้าบริหารบ้านเมืองในด้านอื่นๆให้พัฒนาได้ 19.23% อันดับ 3 ภาพลักษณ์ของการเมืองไทยดูแย่ลง /ต่างชาติขาดความเชื่อมั่น /นักลงทุนไม่ไว้วางใจ 17.56% อันดับ 4 ประเทศไทยยังไม่มีความเป็นประชาธิปไตยมากพอ คนไทยไม่เคารพและไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 10.09% 3. ประชาชนคิดว่าแนวทางแก้ไขปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดการบานปลาย ควรทำอย่างไร? อันดับ 1 ต้องมีสติ อดทนอดกลั้นต่อการยั่วยุ ถอยคนละก้าว ไม่ใช้กำลังในการตัดสินปัญหา 40.05% อันดับ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเข้มงวด มีการเตรียมการหรือวางแผนเพื่อป้องกันดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ชุมนุม 24.49% อันดับ 3 ผู้ที่เป็นแกนนำแต่ละฝ่ายควรดูแล ควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุมฝ่ายตนให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อย 19.39% อันดับ 4 อย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดี /หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...

ห้องการเมือง