รมว.พม. เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องบันทึกเสียง “S2S สตูดิโอ”

แสดงความคิดเห็น

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ"

วันที่ (16 ส.ค. 59) เวลา 14.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพให้กับศิลปิน S2S โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์การทำผลงานเพลง รวมถึงเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมดนตรีของศิลปินตาบอด พร้อมให้กำลังใจศิลปิน S2S ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีความยินดีพร้อมที่ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) ซึ่งได้มีการสร้างห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลงานทางดนตรี เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำผลงานเพลง รวมถึงเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมดนตรีของนักร้องนักดนตรีตาบอด นับว่าเป็นการยกระดับอาชีพทางดนตรีให้กับคนตาบอดอย่างครบวงจร ทั้งนี้ "S2S สตูดิโอ" จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับอาชีพทางดนตรีสำหรับศิลปินตาบอดอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่ การเป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน : Sound Engineer Producer และอาชีพทางดนตรีอื่นๆรวมถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการแสดงต่อที่สาธารณะ

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทางดนตรีให้แก่นักร้องนักดนตรีตาบอด โดยมีผลงานที่เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน ได้แก่ "ศิลปิน S2S" ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินตาบอดที่มีศักยภาพสูงทางด้านดนตรี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ เพลงกำลังใจ เพลงสิ่งของ ในเวอร์ชั่นของศิลปิน S2S รวมถึงการแสดงบนเวทีอีกมากมาย ตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนพิการทางการเห็น รู้สึกภาคภูมิใจและขอร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ อีกก้าวหนึ่งของศิลปินฯ สำหรับชื่อห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" มีที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว(FromStreettoStars)ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ศิลปินS2Sเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

"กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ในการร่วมพัฒนาศิลปินตาบอดให้มีศักยภาพทางดนตรี เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ในฐานะศิลปินมืออาชีพ และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือและสานต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้างเกียรติ โอกาส และกำลังใจให้กับนักร้องนักดนตรีตาบอด อีกทั้ง มีการพัฒนาทักษะและความสามารถของศิลปินตาบอดให้มีศักยภาพทางดนตรี เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมในฐานะศิลปินมืออาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีสิทธิความเสมอภาคที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม"พลตำรวจเอกอดุลย์กล่าวในตอนท้าย

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2488636

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 17 ส.ค.59
วันที่โพสต์: 18/08/2559 เวลา 13:52:28 ดูภาพสไลด์โชว์ รมว.พม. เยี่ยมชมการดำเนินงานห้องบันทึกเสียง “S2S สตูดิโอ”

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" วันที่ (16 ส.ค. 59) เวลา 14.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลงานทางดนตรีที่มีคุณภาพให้กับศิลปิน S2S โครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกประสบการณ์การทำผลงานเพลง รวมถึงเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมดนตรีของศิลปินตาบอด พร้อมให้กำลังใจศิลปิน S2S ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ อาคารมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดซอยจรัญสนิทวงศ์11ถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกใหญ่กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) มีความยินดีพร้อมที่ได้ดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ คือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars : S2S) ซึ่งได้มีการสร้างห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตผลงานทางดนตรี เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์การทำผลงานเพลง รวมถึงเป็นสถานที่ในการฝึกซ้อมดนตรีของนักร้องนักดนตรีตาบอด นับว่าเป็นการยกระดับอาชีพทางดนตรีให้กับคนตาบอดอย่างครบวงจร ทั้งนี้ "S2S สตูดิโอ" จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และยกระดับอาชีพทางดนตรีสำหรับศิลปินตาบอดอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาทักษะต่างๆ ได้แก่ การเป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน : Sound Engineer Producer และอาชีพทางดนตรีอื่นๆรวมถึงการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการแสดงต่อที่สาธารณะ พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ทางดนตรีให้แก่นักร้องนักดนตรีตาบอด โดยมีผลงานที่เห็นเด่นชัดในปัจจุบัน ได้แก่ "ศิลปิน S2S" ซึ่งเป็นกลุ่มศิลปินตาบอดที่มีศักยภาพสูงทางด้านดนตรี มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ เพลงกำลังใจ เพลงสิ่งของ ในเวอร์ชั่นของศิลปิน S2S รวมถึงการแสดงบนเวทีอีกมากมาย ตนในฐานะที่เป็นหนึ่งในคนพิการทางการเห็น รู้สึกภาคภูมิใจและขอร่วมชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ อีกก้าวหนึ่งของศิลปินฯ สำหรับชื่อห้องบันทึกเสียง "S2S สตูดิโอ" มีที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว(FromStreettoStars)ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้ศิลปินS2Sเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง "กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอด ในการร่วมพัฒนาศิลปินตาบอดให้มีศักยภาพทางดนตรี เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ในฐานะศิลปินมืออาชีพ และขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือและสานต่อการดำเนินงานของโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะ : จากถนนสู่ดวงดาว (From Street to Stars) เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นโครงการที่สร้างเกียรติ โอกาส และกำลังใจให้กับนักร้องนักดนตรีตาบอด อีกทั้ง มีการพัฒนาทักษะและความสามารถของศิลปินตาบอดให้มีศักยภาพทางดนตรี เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมในฐานะศิลปินมืออาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง และมีสิทธิความเสมอภาคที่เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม"พลตำรวจเอกอดุลย์กล่าวในตอนท้าย ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2488636

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...