เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม

แสดงความคิดเห็น

เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม

ผู้แต่ง ประภาส ชลศรานนท์

ผู้ขับร้อง รวมศิลปิน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม

เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง

หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน

หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน

ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ

น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น

พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน

พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ

ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง

เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง

จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร

แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน

พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง

ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง

ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น

หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน

จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้

แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี

หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน

***ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน

ธ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทุกดวง

เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร

ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ

https://www.youtube.com/watch?v=xmF3qmd547U

อัลบั้ม __

คำร้อง: ประภาส ชลศรานนท์

ทำนอง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

เรียบเรียง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

ข้อมูลเพิ่มเติม: -

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=xmF3qmd547U
วันที่โพสต์: 4/12/2556 เวลา 08:53:59

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม ผู้แต่ง ประภาส ชลศรานนท์ ผู้ขับร้อง รวมศิลปิน เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ทุกบ้านทุกถิ่น ภูเขาทุกดอยทุกดง หุบเหวทุ่งนาไพรพง ทุกเขื่อนคลองที่ทุกข์ทน หากแผ่นดินนั้นเป็นไทย เสด็จไปถึงทุกชั้นชน ดังสายฝนโปรยปรายให้คลายทุกข์เข็ญ น้ำพระทัยกว้างใหญ่มหาศาล ทรงงานมิเคยว่างเว้น พระราชทานความร่มเย็น ด้วยแนวคิดอันยั่งยืน พระองค์ทรงเป็น ตาน้ำของแรงบันดาลใจ ยามทุกข์ยามท้อเมื่อใด พระราชนิพนธ์สอนสั่ง เมื่อตกลงไปในน้ำ อย่ามัวถามเมื่อไรจะถึงฝั่ง จงว่ายไปด้วยพลัง ว่ายด้วยธรรมของความเพียร แม้นยามใดบ้านเมืองจะมืดมน เหลือแต่หนทางเดินที่วนเวียน พระราชดำรัสดังแสงเทียน ส่องให้เห็นถึงปลายทาง ทุกย่านทุกหย่อมย่อมมีบ้างความแตกต่าง ศาสนาพูดจาท่าทาง วัฒนธรรมท้องถิ่น หลากหลายในชาติเชื้อพันธุ์ มารวมกันบนแผ่นผืนดิน จงรักต่อพระภูมินทร์และแผ่นดินนี้ แม้ว่าความแตกต่างจะมากมาย แต่ในใจยังรักและสามัคคี หนึ่งคำที่ทำให้คิดดี คือมีในหลวงองค์เดียวกัน ***ครองแล้วทรงครองแผ่นดิน ครองหัวใจไทยทั้งแผ่นดิน ธ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจไทยทุกดวง เราผองคนไทยจึงมารวมกัน เปล่งเสียงจากใจถวายพระพร ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ https://www.youtube.com/watch?v=xmF3qmd547U อัลบั้ม __ คำร้อง: ประภาส ชลศรานนท์ ทำนอง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน เรียบเรียง: จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน ข้อมูลเพิ่มเติม: -

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...