เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ

แสดงความคิดเห็น

เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ

ผู้แต่ง ยินดี รำพัน

ผู้ขับร้อง นันทิดา แก้วบัวสาย, อรวี สัจจานนท์, สุเมธ องอาจ, อุเทน พรหมมินทร์,

ปนัดดา เรืองวุฒิ, ภูวนาถ คุนผลิน

ช/ญ : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ญ: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (รวม)

ญ. : กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลังเพื่อคนไทย กี่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ (อรวี)

ช. : ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา (อุเทน)

ญ. : พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา (นันทิดา)

ช. : เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ (สุเมธ)

ญ. : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ (ปนัดดา)

ช. : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (ภูวนาถ)

ญ. : พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา (ศรัญย่า)

ช. : เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา (สุเมธ)

ช/ญ : เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ (สุเมธ-ศรัญย่า)

ญ. : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ช: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

(ช: สิ่งที่พ่อสร้างไว้) (รวม)

ช. : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง (รวม)

ช/ญ : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ช: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้

(ช: สิ่งที่พ่อสร้างไว้) (รวม)

ช/ญ : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (รวม)

http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9520000151921 (ขนาดไฟล์: 174)

อัลบั้ม __

คำร้อง: ยินดี รำพัน

ทำนอง: ยินดี รำพัน

เรียบเรียง: วิชัย ปุญญะยันต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อของ “ยินดี รำพัน” อาจจะไม่เคยเป็นที่จดจำได้ของคนฟังเพลงในวงกว้าง แต่ ณ วันนี้เชื่อได้เลยว่า ชื่อนี้จะเป็นคนที่ถูกจำในฐานะของหนึ่งในบุคคลที่แต่งเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงได้ดีที่สุดในยุคนี้ครับ

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=gU_gAa3ji-w (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 4/12/2556 เวลา 08:34:38

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เพลงเดินตามรอยเท้าพ่อ ผู้แต่ง ยินดี รำพัน ผู้ขับร้อง นันทิดา แก้วบัวสาย, อรวี สัจจานนท์, สุเมธ องอาจ, อุเทน พรหมมินทร์, ปนัดดา เรืองวุฒิ, ภูวนาถ คุนผลิน ช/ญ : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ญ: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (รวม) ญ. : กี่ล้านหยาดเหงื่อที่พ่อหลังเพื่อคนไทย กี่แสนนาทีล่วงไปที่พ่อเหนื่อยยากตรากตรำ (อรวี) ช. : ฝ่าลมฝนพ่อทนสู้ทำ อาบเหงื่อต่างน้ำ นำทางเพื่อลูกเรื่อยมา (อุเทน) ญ. : พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา (นันทิดา) ช. : เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ (สุเมธ) ญ. : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธานสานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ (ปนัดดา) ช. : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (ภูวนาถ) ญ. : พ่อเป็นมากกว่าพ่อคนไหน พ่อเป็นหนึ่งในใจตลอดเวลา (ศรัญย่า) ช. : เป็นภาพจำ งดงามอยู่ในสายตา (สุเมธ) ช/ญ : เป็นแรงศรัทธาแรงกล้าอยู่ในหัวใจ (สุเมธ-ศรัญย่า) ญ. : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ช: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ (ช: สิ่งที่พ่อสร้างไว้) (รวม) ช. : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง (รวม) ช/ญ : แม้ไม่อาจเทียบหนึ่งในล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน (ช: ตั้งปณิธาน) สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ (ช: สิ่งที่พ่อสร้างไว้) (รวม) ช/ญ : จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป เหนื่อยยากเพียงไหน ไม่ทำให้พ่อผิดหวัง… (รวม) http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9520000151921 อัลบั้ม __ คำร้อง: ยินดี รำพัน ทำนอง: ยินดี รำพัน เรียบเรียง: วิชัย ปุญญะยันต์ ข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อของ “ยินดี รำพัน” อาจจะไม่เคยเป็นที่จดจำได้ของคนฟังเพลงในวงกว้าง แต่ ณ วันนี้เชื่อได้เลยว่า ชื่อนี้จะเป็นคนที่ถูกจำในฐานะของหนึ่งในบุคคลที่แต่งเพลงเทิดพระเกียรติในหลวงได้ดีที่สุดในยุคนี้ครับ

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...