เพลงในหลวงของแผ่นดิน

แสดงความคิดเห็น

เพลงในหลวงของแผ่นดิน

ผู้แต่ง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ผู้ขับร้อง รวมศิลปิน

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว

ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง

ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง

พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ

มอง พระผู้ทรงเมตตา

เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล

เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ

ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง

ในหลวงของแผ่นดิน

หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่

หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน

ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน

ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน

ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง

ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น

ในหลวงของแผ่นดิน

ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน

ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง

ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ

มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม

ในหลวงของแผ่นดิน

หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่

หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน

ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน

ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน

ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง

ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น

แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ

มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม

http://lyrics.mthai.com/song_father/1319.html

อัลบั้ม __

คำร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์

ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช

เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช

ปีที่แต่ง : พ.ย. 2556

ผู้ขับร้อง : รวมศิลปิน

ข้อมูลเพิ่มเติม : -

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=eUFHWD-oTbQ (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 4/12/2556 เวลา 08:27:22

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

เพลงในหลวงของแผ่นดิน ผู้แต่ง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ผู้ขับร้อง รวมศิลปิน มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองส่อง ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง พนมมือทั้งสอง ก้มลงกราบด้วยหัวใจ มอง พระผู้ทรงเมตตา เฝ้าดูแลประชา ทั่วอาณาใกล้ไกล เมื่อยามอ่อนล้า หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง ในหลวงของแผ่นดิน หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม ในหลวงของแผ่นดิน หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ หยดน้ำ หยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม http://lyrics.mthai.com/song_father/1319.html อัลบั้ม __ คำร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์ ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช ปีที่แต่ง : พ.ย. 2556 ผู้ขับร้อง : รวมศิลปิน ข้อมูลเพิ่มเติม : -

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...