เพลงสังฆราชบูชา 100 ปี (Sangharaja Praise for his 100th Birthday ) – ปาน ธนพร แวกประยูร

เพลงเรื่องจริงเรื่องสุดท้าย - โดม จารุวัฒน์

คำร้อง : ฐิตวํโสภิกขุ ปทุมวนาราม

ทำนอง : รัชต์พงษ์ สมศรี (ภู ศิษย์มาวิตต์)

เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร

ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร

ดาวน์โหลดเพลง ฟรี ได้ที่ https://www.dropbox.com/s/homrquu5cfcbunh/เพลงสังฆราชบูชา พระชันษา 100 ปี.mp3 (ขนาดไฟล์: 1005)

"ปาน" ปลื้ม ร้องเพลง "สังฆราชบูชา" ถวายองค์สมเด็จพระสังฆราช พระชนมายุ 100 พรรษา

สมกับเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนา ปาน – ธนพร แวกประยูร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ที่มีจิตอาสาร่วมถวายงานสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 100 พรรษา

ในเพลง "สังฆราชบูชา" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเพลงของโครงการ ปทุมมามหาสิกขาลัย ศูนย์รวมจิตอาสาแห่งสยามนคร ภายใต้การดูแลของวัดปทุมวนาราม และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานนี้ ทำเอาเจ้าตัวปลาบปลื้มเป็นที่สุด ทั้งนี้ สามารถรับชมได้ทางยูทูบ(Youtube) โดยพิมพ์คำว่า "เพลงสังฆราชบูชา"

"ปลาบปลื้มใจที่มีโอกาสถวายงานท่านค่ะ เป็นงานที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจ เพื่อน้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชาของชาวไทย เป็นเพลงที่ทำให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น อยากให้เพลงนี้เผยแพร่ไปถึงคนไทยให้มากที่สุด เพราะฟังเข้าใจง่าย ท่อนหลักที่อยากจะบอกคนไทย

คือ มั่นไว้ในธรรมทุกตอน ชาติเรายังคงบวร หากธรรมนั้นครองหัวใจประชา’ คือการยึดมั่นในธรรมะมากกว่าตัวบุคคลปาน เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่ง ทางใดที่เราสามารถส่งเสริมพระพุทธศาสนาได้ ยินดีทำค่ะ พวกเราสำนึกในธรรมที่ท่านปฏิบัติและสอนเราจึงทำสิ่งนี้

เพื่อให้คนไทยทุกคนมีจิตรักในธรรม และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต จงอยู่อย่างธรรมดาแบบธรรมชาติ เพื่อกลับสู่ธรรมชาติแห่งความธรรมดาค่ะ" ปานกล่าว

ขอบคุณ http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=vinitsiri&month=01-10-2013&group=132&gblog=528 (ขนาดไฟล์: 169)

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=OJEdVymJ9Y8&feature=em-share_video_user (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 28/10/2556 เวลา 04:18:02