เพลงอันความกรุณาปราณี

เพลงอันความกรุณาปราณี - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ประพันธ์คำร้อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ผู้ขับร้อง คณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา

"อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ข้อความนี้องค์พระธีรราชเจ้า ธ โปรดเกล้าประธานให้ใจถวิล

รู้คุณค่าความกรุณาไว้อาจินต์ ดังวารินจากฟากฟ้าสู่สากล

อันพวกเราเหล่านักเรียนพยาบาล ปฏิธานอนุผมลเพิ่มพูนผล

เรียนวิชากรุณาช่วยปวงชน ผู้เจ็บไข้ได้พ้นทนทรมาน

แม้โรคร้ายจักแพร่พิษถึงปลิดชีพ จะยึดหลักดวงประทีปคือสงสาร

ยอมเหนื่อยอยากตรากตรำใจสำราญ อุทิศงานเพื่อคนไข้ทั้งใจกาย"

http://winnatt1.googlepages.com/m_nurse.swf (ขนาดไฟล์: 246)

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=7545

ประพันธ์คำร้อง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม

ประพันธ์ทำนอง สง่า อารัมภีร์ (ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประเภทเพลงไทยสากล ปี 2531)

เรียบเรียงดนตรี ร.อ. สมศักดิ์ มหาสวัสดิ์ รน.

ปีที่แต่ง -

ผู้ขับร้อง คณะครูและศิษย์เก่าโรงเรียนจิตรลดา

ข้อมูลเพิ่มเติม

เพลงอันความกรุณาปรานี คำร้อง 4 วรรคแรกของเพลงนำมาจากวรรณคดี เรื่อง เวนิสวานิช พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นตอนนางเปอร์เซียพูดโน้มน้าวให้ไชล็อกเกิดความกรุณาปรานีต่อบัสสานิโย ส่วนคำร้อง 4 วรรคหลัง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม ได้แต่งขึ้นเพื่อขยายความ โดยกล่าวถึง คุณของความกรุณาปรานี

เวนิสวาณิช (อังกฤษ: The Merchant of Venice) เป็นบทละครของวิลเลียม เชกสเปียร์ ซึ่งเชื่อว่าแต่งขึ้นในราวปี ค.ศ. 1596-1598 จัดอยู่ในประเภทละครชวนหัว แต่ต่อมาก็ได้รับการยอมรับให้เป็นวรรณกรรมโรแมนติกในบรรดาผลงานของเช็คสเปียร์ทั้งหมด เนื่องจากมีฉากรักที่โดดเด่นมาก และความโด่งดังของตัวละคร ไชล็อก

The Merchant of Venice ได้แปลเป็นภาษาไทยครั้งแรกโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์แปลเป็นกลอนบทละครในปี พ.ศ. 2459 นอกจากนี้ยังมี เวนิสวาณิช ฉบับการ์ตูน เรียบเรียงโดย ชลลดา ชะบางบอน[1]

บทที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้ก็คือ

The quality of mercy is not strain'd,

It droppeth as the gentle rain from heaven

พระราชนิพนธ์แปลความว่า

อันว่าความกรุณาปรานี จะมีใครบังคับก็หาไม่

หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจ จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน

ที่มา: http://www.youtube.com/watch?v=IN10SZxGWTY (ขนาดไฟล์: 0 )
วันที่โพสต์: 24/06/2556 เวลา 07:43:26