ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Seed PWD Thai

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

เว็บไซต์

http://www.jobpwdthai.go.th/

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

“ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ” ให้บริการคนพิการค้นหาและลงประกาศ ขาย สินค้า บริการและรับสัมปทานพร้อมๆกับบริการให้ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปค้นหาและลงประกาศ ซื้อ สินค้า บริการและให้สัมปทานโดยใช้ระบบออนไลน์

ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ เป็นตัวกลางในการติดต่อ ซื้อ - ขาย ให้ - รับ สินค้า บริการ และสัมปทานระหว่างคนพิการและผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไป โดยมีรูปแบบของการลงประกาศเป็นหลัก และมีช่องทางในการติดต่อกันผ่านทางเว็บไซต์ไว้ให้เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

โลโก้

โลโก้ของ ตลาดอาชีพอิสระคนพิการ

อัปเดตเมื่อ: 18 มกราคม 2560