ตลาดงานคนพิการ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Jobs for Persons with Disabilities

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนของคนพิการ

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

เว็บไซต์

http://www.jobpwdthai.go.th/

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

“ตลาดงานคนพิการ” ให้บริการคนพิการค้นหางานและประกาศหางานพร้อมๆกับบริการให้นายจ้างและหน่วยงานรัฐค้นหาคนพิการและประกาศหาคนพิการทำงาน โดยใช้ “ระบบออนไลน์” ประมวลและจัดระเบียบข้อมูลที่คนพิการ นายจ้าง และหน่วยงานรัฐกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ www.ตลาดงานคนพิการ.com หรือ www.jobpwdthai.go.th

ที่สำคัญ “ตลาดงานคนพิการ” จะจับคู่ คนพิการ กับนายจ้างและหน่วยงานรัฐที่มีข้อมูลความต้องการตรงกันและส่งข้อความหรืออีเมลแจ้งทั้ง ๒ ฝ่ายได้ติดต่อกันโดยตรง ซึ่งจะส่งเสริมคนพิการให้มีงานทำมากขึ้น รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนั้น นายจ้างก็จะหาคนพิการเข้าทำงานตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกัน

โลโก้

โลโก้ของ ตลาดงานคนพิการ

อัปเดตเมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2559