ศูนย์ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

ชื่อย่อ

TTRS

ชื่อภาษาอังกฤษ

THAI TELECOMMUNICATON RELAY SERVICE

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง

ที่อยู่

27/5 ซอยอรุณอมรินทร์ 39 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์

02 434 0208-9

โทรสาร

02 434 0207

เว็บไซต์

http://www.ttrs.or.th/ (ขนาดไฟล์: 264)

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

TTRS

โลโก้

โลโก้ของ ศูนย์ถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย

อัปเดตเมื่อ: 16 มกราคม 2555