ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ชื่อย่อ

SNMRC

ชื่อภาษาอังกฤษ

Sirindhorn National Medical Rehabilitation Centre (SNMRC)

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการแพทย์

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ซ.บำราศนราดูร ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง นนทบุรี 11000

โทรศัพท์

02-5915455

โทรสาร

02-5659186-88

เว็บไซต์

www.snmrc.go.th

อัปเดตเมื่อ: 10 สิงหาคม 2553