ศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์

0-2354-5726

โทรสาร

0-2354-5741

เว็บไซต์

www.braille-cet.in.th (ขนาดไฟล์: 106)

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนัก กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

อัปเดตเมื่อ: 13 มิถุนายน 2553