ทรูปลูกปัญญา ศูนย์การเรียนรู้

ชื่อภาษาอังกฤษ

trueplookpanya

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

พิการทางการได้ยิน หูหนวก หูตึง

ที่อยู่

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน เลขที่ 18 ชั้นที่ 17 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์

0-2699-6699

อีเมล์

admin@trueplookpanya.com

เว็บไซต์

www.trueplookpanya.com/true/ethic_detail.php?post_id=6683

อัปเดตเมื่อ: 8 มิถุนายน 2553