ชมพระบรมมหาราชวัง และ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แบบ 360 องศา

ชื่อภาษาอังกฤษ

The Grand Palace and The Emerald Buddha Temple

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านการแพทย์

ประเภทความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

ที่อยู่

สำนักพระราชวัง

เว็บไซต์

http://www.palaces.thai.net/vt/vtgp/

อัปเดตเมื่อ: 25 มกราคม 2553