มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนเพื่อคนพิการ/มูลนิธิ

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

เว็บไซต์

http://www.fcdthai.org

อัปเดตเมื่อ: 15 ธันวาคม 2552