ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนด้านสังคม

ประเภทความพิการ

พิการทุกประเภท

ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม

โทรศัพท์

0-2306-8953-4

โทรสาร

0-2306-8952

อีเมล์

info@konjaidee.com

เว็บไซต์

http://www.bangpan.org/konjaidee

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

เว็บไซต์ Konjaidee.com เป็นเว็บไซต์ของศูนย์ ได้รับการสนับสนุนระยะแรกจากเครือข่ายจิตอาสา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม นำเสนอข้อมูลพื้นฐานของศูนย์ ระบบค้นหากิจกรรมอาสาและการให้ที่ผู้สนใจสามารถเลือกหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจ

อัปเดตเมื่อ: 7 มีนาคม 2556