คนละไม้ คนละมือ

ประเภทองค์กร

โทรทัศน์

ประเภทความพิการ

พิการด้านร่างกาย-เดินได้

ที่อยู่

รายการคนละไม้ คนละมือ

เว็บไซต์

http://www.extraplusproduction.com/on_air.html

อัปเดตเมื่อ: 31 สิงหาคม 2552