สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ถนนศรีเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง สมุทรปราการ

เว็บไซต์

http://www.baanphrapradaeng.com/th/index.php

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551