สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ถนนสุขุมวิท กม.695 ต.สองคลอง อ.บางปะกง

เว็บไซต์

http://www.geocities.com/bangpakong_home/ (ขนาดไฟล์: 4442)

อัปเดตเมื่อ: 28 เมษายน 2551