กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อภาษาอังกฤษ

Department of Social Development and Welfare

ประเภทองค์กร

องค์กรภาครัฐด้านสังคม

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

อีเมล์

dsdw@dsdw.go.th

เว็บไซต์

http://www.dsdw.go.th (ขนาดไฟล์: 142)

อัปเดตเมื่อ: 4 เมษายน 2551