แผนงานสร้างเสริมสุขภาพคนพิการในสังคมไทย

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนด้านการแพทย์

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

ชั้น 2 ตึกพัฒนาวิชาการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

โทรศัพท์

0-2951-0830 , 0-2951-0735

เว็บไซต์

http://www.healthyability.com

อัปเดตเมื่อ: 3 เมษายน 2551