มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี

ชื่อย่อ

Goodwill

ชื่อภาษาอังกฤษ

Goodwillbangkok

ประเภทองค์กร

องค์กรเอกชนด้านการศึกษา

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

อาคาร ร่วมฤดี 3 เลขที่ 51/2 ซ.ร่วมฤดี ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เชตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์

02-2554176

โทรสาร

02-2538493

อีเมล์

joy@goodwillbangkok.org

เว็บไซต์

http://www.goodwillbangkkok.org

ผู้ติดต่อ

วัชราภรณ์

รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร

ลนิธิกลุ่มปรารถนาดี Goodwill Group Foundation เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีผู้ด้อยโอกาส

โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์และการเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ได้ให้การแนะนำและคำปรึกษาในการประกอบอาชีพ รวมทั้งการจัดหางานให้ตามความเหมาะสม

นอกจากการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว มูลนิธิฯ ยังให้ความสนใจในการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีอาชีพเสริม

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยการเปิดโครงการเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ

เช่น การเพ้นท์เล็บ การแกะสลักผักและผลไม้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการพัฒนาบุคลิคภาพ เป็นต้น

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการต่างๆ ของเราจะช่วยให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

และสามารถนำความรู้ความสามารถเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตได้

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ มีความต้องการในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ให้เป็นที่แพร่หลาย

จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน

ผู้ติดต่อ

วัชราภรณ์

อัปเดตเมื่อ: 15 สิงหาคม 2550