มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

ชื่อย่อ

sut

ชื่อภาษาอังกฤษ

Suranaree University of Technology

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์

0-4422-3000

โทรสาร

0-4422-4070

เว็บไซต์

http://www.sut.ac.th/sutweb/index.html

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี

อัปเดตเมื่อ: 4 เมษายน 2551