มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อภาษาอังกฤษ

Sukhothaithammathirat Open University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์

0-2504-7777

โทรสาร

0-2503-3607

อีเมล์

Webmaster@stou.ac.th

เว็บไซต์

http://www.stou.ac.th/ (ขนาดไฟล์: 1208)

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

อัปเดตเมื่อ: 6 กุมภาพันธ์ 2550