มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Silpakorn University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชันสถานที่ตั้ง 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170โทรศัพท์กลาง : 0-2880-7374, 0-2880-9925-36โทรสาร : 0-2880-7372วังท่าพระสถานที่ตั้ง 31 ถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200โทรศัพท์กลาง : 0-2623-6115-22

เว็บไซต์

http://www.su.ac.th/

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550