มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อภาษาอังกฤษ

Mahasarakham University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ๔๔๑๕๐

โทรศัพท์

๐-๔๓๗๕-๔๓๓๓ ถึง ๔๐ ต่อ ๒๓๔๔

อีเมล์

Webmaster@msu.ac.th

เว็บไซต์

http://www2.msu.ac.th/index.php

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550