มหาวิทยาลัยบูรพา

ชื่อย่อ

buu

ชื่อภาษาอังกฤษ

Burapha University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรี

ตั้งอยู่เลขที่ 57 ม.1 ถนนชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ 1,406 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา

โทร. 0-

โทรศัพท์

0-3874-5900 (อัตโนมัติ)

โทรสาร

0-3839-0353 , 0-3839-0351

อีเมล์

wmaster@buu.ac.th

เว็บไซต์

http://www.buu.ac.th/ (ขนาดไฟล์: 98)

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยบูรพา

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550