มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ชั้น 6 อาคารบุปผจิต

เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

66 2 266-6609

โทรสาร

66 2 266-6610

อีเมล์

info@ttsf.or.th

เว็บไซต์

http://www.ttsf.or.th/

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550