มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชื่อย่อ

tu

ชื่อภาษาอังกฤษ

Thammasat University

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 2 ถ.พระจันทร์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กม.41-42 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

อีเมล์

webadmin@tu.ac.th

เว็บไซต์

http://www.tu.ac.th/default.tu/default.thai.html (ขนาดไฟล์: 98)

โลโก้

โลโก้ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550