จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อย่อ

chula

ประเภทองค์กร

มหาวิทยาลัยภาครัฐ

ประเภทความพิการ

ไม่ระบุประเภทความพิการ

ที่อยู่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์

662-215-0871-3

โทรสาร

662-215-4804

อีเมล์

webmaster@chula.ac.th

เว็บไซต์

http://www.chula.ac.th/chula/th/main.html (ขนาดไฟล์: 0 )

โลโก้

โลโก้ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อัปเดตเมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ 2550